publikacje

Piekot T., G. Zarzeczny, E. Moroń, 2019, Standard "plain language" w polskiej sferze publicznej, (w:) M. Zaśko-Zielińska, K. Kredens (red.), Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, Wrocław: Quaestio, 197-214.

Zarzeczny G., T. Piekot, 2017, Przystępność tekstów urzędowych w internecie, Wrocław: Atut. https://doi.org/drp5

Piekot T., G. Zarzeczny, E. Moroń, 2017, Prosta polszczyzna w praktyce. Standaryzacja języka serwisu Obywatel.gov.pl, (w:) K. Kłosińska, R. Zimny (red.), Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 251-265.

Piekot T., G. Zarzeczny, E. Moroń, 2015, Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny, (w:) S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot (red.), Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 99-116.

Moroń E., T. Piekot, G. Zarzeczny, M. Maziarz, 2015, Prosto o konkursach Funduszy Europejskich, Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Piekot T., M. Maziarz, 2014, Styl "plain language" i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, Język a Kultura, t. 24, 307-324.

Maziarz M., T. Piekot, M. Poprawa, B. Broda, A. Radziszewski, G. Zarzeczny, 2012, Język raportów ewaluacyjnych, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. https://doi.org/drp6

Poprawa M., 2012, Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? - rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej, Język a Kultura, t. 23, 223-241.

Maziarz M., T. Piekot, M. Poprawa, G. Zarzeczny, 2011, Evaluation language, (w:) A. Haber, M. Szałaj (red.), Evaluation at strategic level of governance, Warszawa: PARP, 51-70.

Piekot T., M. Poprawa, 2011, Nowy język władzy - sprawozdanie z badań tekstów o Funduszach Europejskch, (w:) A. Filipczak-Białkowska (red.), Dyskursy komunikacji medialnej, Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum, 101-115.

Piekot T., 2010, Rekomendacje w raportach ewaluacyjnych jako wyspecjalizowane porady, (w:) W. Żarski, B. Staniów (red.), Dobra rada nie zawada : rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, Koszalin: PWSZ w Koszalinie, 93-104.

Broda B., M. Maziarz, T. Piekot, A. Radziszewski, 2010, Trudność tekstów o funduszach europejskich w świetle miar statystycznych, Rozprawy Komisji Językowej, t. 37, 23-40.

Miodek J., M. Maziarz, T. Piekot, M. Poprawa, G. Zarzeczny, 2010, Jak pisać o Funduszach Europejskich?, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. https://doi.org/drp4