Prosta polszczyzna – nowy język polskich urzędów

12-13 października 2018 roku

Instytut Filologii Polskiej UWr

Wrocław, pl. bp. Nankiera 15

Sala im. Tadeusza Mikulskiego 

Wstęp wolny

Piątek, 12 października

9.30–10.00 Rejestracja prelegentów

(słuchacze nie muszą się rejestrować)

 

10.00–10.30 Otwarcie

prof. Marcin Cieński, Dziekan Wydziału Filologicznego

prof. Dariusz Dybek, Wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej  

 

10.30–11.00 Piotr Drobek, Urząd Ochrony Danych Osobowych

Zasada przejrzystości w świetle RODO a wymogi prostego języka

11.00–11.30 Małgorzata Trębińska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Prosto = dostępnie. Model pracy z prostym językiem w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

11.30–12.00 Mateusz Pawelec, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Działania Szefa Służby Cywilnej na rzecz promocji idei prostego języka w urzędach administracji rządowej

12.00–12.30 Barbara Owsiak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prosty język w urzędzie – fikcja czy rzeczywistość? 10 przeszkód we wdrażaniu prostego języka. Doświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

12.30–13.30 Przerwa

 

13.30–14.00 Justyna Kasperek-Guś, Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Zastosowanie zasad prostego języka w dokumentach urzędowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

14.00–14.30 Monika Pastuszko, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Dlaczego słowo „warsztat” odstrasza? Jak skutecznie zapraszać do partycypacji

14.30–15.00 Ewa Grudniok, Urząd Miasta Tychy

Urzędowo, a zrozumiale! O wprowadzeniu prostego języka do pism urzędowych tyskiego magistratu

15.00–15.30 Jarosław Gwizdak, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód

Zwięzła osnowa, czyli jak prostym językiem pouczyć świadka w postępowaniu cywilnym

 

15.30–15.45 Przerwa

 

15.45–16.15 Milena Hadryan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kilka uwag o rozwoju prostej polszczyzny w tekstach informacyjnych w drugim dziesięcioleciu XXI wieku

16.15–16.45 Karolina Gortych-Michalak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podatek od nieruchomości w komunikacji urząd – petent

16.45–17.15 Paweł Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kuracja odchudzająca – językowa i komunikacyjna perspektywa projektu KSSiP. W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu

Sobota, 13 października

10.00–10.30 Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski

Jeszcze o barierach w administracyjnej sferze komunikowania

10.30–11.00 Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rozmowa urzędnika z klientem. Uwagi o języku, tożsamości i władzy

11.00–11.30 Rafał Zimny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Język narzędziem pracy urzędnika – problemy i pytania

11.30–12.00 Grzegorz Zarzeczny, Uniwersytet Wrocławski

Prosty język urzędowy a cudzoziemcy

 

12.00–13.00 Przerwa

 

13.00–13.30 Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski

Crowd-authoring jako metoda upraszczania tekstu

13.30–14.00 Agnieszka Przybyła-Wilkin, Uniwersytet Warszawski

Od prostej polszczyzny do tekstu łatwego do czytania

14.00–14.30 Katarzyna Wasilewska, Uniwersytet Warszawski

(Nie)komunikatywność sprawozdań administracyjnych? Badanie korpusowe na materiale tekstów polskich ministerstw i instytucji unijnej

14.30–15.00 Marcin Poprawa, Uniwersytet Wrocławski

W stronę prostego języka… Metamorfozy tekstów urzędowych

 

15.00–15.15 Zakończenie